Service

Vad vi erbjuder!

Service

* Vi läser ur felkoder med en av marknadens bättre  felsökningsutrustningar

* Vi följer ALLTID tillverkarnas servicescheman

* Vi erbjuder ALLTID en Assistansförsäkring vid helservice

* Vi använder bara Orginal och/eller likvärdiga reservdelar med 3-års Garanti

* All vätskor följer tillverkarnas rekommendationer

* Vi kontaktar ALLTID kunden före ev. åtgärd för godkännande


BASSERVICE:

Lampor

All service inkluderar en omfattande kontroll av bilens alla yttre lampor så de fungerar som de ska. Vid behov bytes lamporna.

Vätskor

Vid servicen byter vi olja och filter enl. serviceintervall. Spolarvätska, kylarvätska, bromsvätska och styrservoolja kontrolleras även den och fylls på vid behov.

Bromsar

Det kommer att ske en fullständig inspektion av bromsarna. Kontrollen omfattar bromsskivor, bromsbelägg, bromsrör, bromsvätska och ser till att allt är i gott skick. Alla dessa delar kan komma att ersättas om det bedöms som nödvändigt.

Däck

Däcken kontrolleras för synliga skador såsom sprickor, snedslitning och mönsterdjupet kontrollmäts, lufttrycket justeras.

Elektronik

Bilens viktigaste elektronik testas. Det inkluderar batteriet, generator och startmotor. Batteriet konditionstestas och kontrolleras efter läckor och tydliga täcken på skador. Ledningar kontrolleras också efter slitage och skador.

Instrument

All service inkluderar ett test för att se till att de elektriska komponenterna såsom varvräknare, hastighetsmätare, kilometerräknare etc. fungerar och är i gott skick. Alla mätare, varningslampor och tuta kollas också.

Vindrutor

Alla vindrutor kontrolleras för skador.

Motor/Drivlina

Alla delar runt motorn/drivlinan kontrolleras och testas noggrant. Detta inkluderar en översyn för oljeläckage på motor/drivlina, kylare, slangar till kylarvätskan, koppling, luft- och bränslefilter, bränslerör, tändstift, avgassystem m.m.

Interiör

Insidan av bilen inspekteras vid full service. Säkerhetsbälten testas tillsammans med speglar, säten, innerbelysning, dörrar, lås och handbroms.

Provkörning

Efter att alla dessa element kontrollerats och testats, görs en provkörning för att kontrollera att bilen fungerar som den ska och inga problem uppstår när motorn är igång och bilen i rörelse.


© Copyright ES-Motor